MARIA STIERNBORG

SPELLS & COMPOST

HIDE IN PLAIN SIGHT PLAY IN

HINDSIGHT

Spells & Compost är en samling av text, bild och små objekt som genom dess performativa incitament och förslag på scores kan sätta fantasier om spekulativa framtider i rörelse. Arbetet vänder sig till alla levande varelser, folk och fän, encelliga och flercelliga organismer, bakterier, insekter, däggdjur, fåglar och fiskar. Texterna kommer att vara skrivna på svenska, engelska och andra läten.

Dagens prekära samhällsvillkor kräver ständig uppkoppling, total flexibilitet och aldrig sinande kreativitet men erbjuder inte någon trygghet, återhämtning eller gemenskap. Hide in Plain Sight Play in Hindsight är ett  performanceverk av konstnärsduon The Disengaged Free Jazz Orchestra som utgår från ängslan som offentlig hemlighet.

 

Mad House Helsingfors >>>

Köttinspektionen Uppsala >>>

Studio 17 Stavanger >>>

 

 

NEEDLEWORK

Pågående undersökande av det manuella arbetet och hantverket i relation till förutsättningarna för arbete och konstproduktion.

 

Spekulativa juntan startar våren 2020, mer info inom kort.

maria.stiernborg@hotmail.com | +46 (0) 762 - 11 38 85